Dokumenty do edukacji domowej

źródło: Fundacjamaximilianum.pl

Udostępniamy wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia dziecka do edukacji domowej w szkole.

Zgodnie z prawem, aby rozpocząć edukację domową od nowego roku szkolnego, należy do 31 maja złożyć w danej szkole następujące dokumenty:

1. Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

2. Podanie do dyrektora szkoły o edukację domową
doc / pdf

3. Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej
doc / pdf

4. Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych
doc / pdf

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA