Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

XXIV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę 12 lipca 2015

XXIV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

XXIV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę

Druga niedziela lipca to ważny dzień dla wszystkich czcicieli Maryji. To dzień ogólnopolskiej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. W roku 2015 to już 24-ta z kolei pielgrzymka RRM.
Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej koło Bielska-B. również wyruszyła do Jasnogórskiej Pani. Trzynaska Bystrzan połączyła się w jedna grupę z pielgrzymami z Radziechowów i Żywca, Żabnicy oraz Lalik. Razem w grupie byli też pątnicy z Pietrzykowic, Buczkowic, Łodygowic i Bielska. Autokar wypełniło 50 osób.
Podróż w obie strony minęła na modlitwie, śpiewie, ale też na ciekawych świadectwach, opowieściach i gorących dyskusjach o sprawach polskich.
O godzinie 11 już na Jasnej Górze rozpoczęła się uroczysta Msza święta. Ogromie pokrzepiająca była homilia arcybiskupa szczecińsko-kamieńskiego Andrzeja Dzięgi. Niezapomniane pozostaną jego słowa potępiające przyjętą ostatnimi dniami przez polityków fatalną ustawę o in-vitro. Arcybiskup Dzięga wezwał całą Rodzinę RM i nie tylko do usilnej modlitwy za Ojczyznę w obliczu tak ważnych wyborów parlamentarnych na jesień 2015. W słowach abp Dzięgi wyczuwalna była szczera i głęboka troska o Polskę.
Bystrzanie pielgrzymowali do Częstochowy po raz czwarty, a Radziechowianie kilkanaście razy. Przywiezione prośby i intencje do stóp Królowej Polski były różne. Za Ojca Świętego Franciszka, za chorych, cierpiących i zmarłych, za Ojczyznę, polecany był Prezydent Andrzej Duda i pani Beata Szydło, kandydatka na premiera RP. Intencje objęły również parafie, kapłanów i wiernych. Nie zapomniano też o dziękczynieniu za wszelkie łaski i otrzymane dobro.

Błogosławieństwo Papieża Franciszka, odpust zupełny, komunia św., przekazanie sobie znaku pokoju, morze powiewających flag biało-czerwonych, Maryjnych-biało-błękitnych i Papieskich, wspólne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia na sam koniec. Słowa nie oddadzą wspaniałej atmosfery wiary, modlitwy i jedności. Całość dopełniła też piękna i niespotykana w swej formie tęcza, która rozpostarła się jak pierścień w okół słońca i trwała do końca Mszy św.
W drodze powrotnej jednomyślnie padały słowa, że lipcowe spotkania RRM to czas naładowania duchowych `baterii` na cały rok. To też okazja do spotkania rodaków z różnych zakątków Polski, wymiany poglądów i pokazania, że RRM to ludzie, którzy w sercu mają Boga i Maryję, to ludzie, którym zależy w życiu na prawdzie.

„Patologia transformacji” – książka Witolda Kieżuna o tym jak nas okradziono

źródło: Gandalf.com.pl

Patologia transformacji Kieżun

Patologia transformacji Kieżun

Pierwsze wydanie Patologii transformacji ze stycznia 2012 r. wzbudziło od razu duże zainteresowanie zawartym w książce opisem `negatywnej, patologicznej strony renesansu kapitalizmu w Polsce na tle światowej agresywnej gry międzynarodowego kapitału ery neoliberalizmu` – jak to określił jej autor.
Mimo że intencją prof. Witolda Kieżuna nie było napisanie `książki politycznej`, wielu tak właśnie ją odebrało. W efekcie reakcje na książkę były bardzo różne, od poparcia do całkowitego przemilczenia zawartych w niej faktów i analiz. Decydując się na wznowienie książki, wydawca postanowił uzupełnić to wydanie o rozmowę z autorem zarówno o zawartości książki, jak i reakcjach na jej ukazanie się.
Rozmówcą prof. Witolda Kieżuna jest Czesław Bielecki – autor książek, działacz opozycji demokratycznej przed 1989 r. i wydawca prasy podziemnej, ale także architekt i dr nauk technicznych, założyciel firmy architektonicznej i były poseł na sejm. Obu rozmówców łączy bogate doświadczenie życiowe, antykonformizm i uparte poszukiwanie pozytywnych odpowiedzi na ważne i aktualne pytania `w kwestiach narodowych`.
Prof. zw. dr hab. Witold Kieżun wykłada na Akademii Leona Koźmińskiego, jest członkiem International Academy of Management (USA), wykładał na wielu uczelniach zagranicznych w Europie, USA i Kanadzie, był kierownikiem projektów ONZ w Afryce, jest autorem wielu książek, w czasie II wojny światowej był oficerem Armii Krajowej i powstańcem warszawskim, odznaczonym Orderem Virtuti Militari, po wojnie był więziony w Polsce i w sowieckim gułagu na pustyni Kara-Kum.
Czesław Bielecki jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i drem nauk technicznych, jako architekt pracował i odbywał staże zawodowe we Francji, Izraelu i RFN, od 1984 r. prowadzi założoną przez siebie firmę architektoniczną `Dom i Miasto`, w 1968 r. brał udział w wydarzeniach marcowych, w 1979 r. rozpoczął współpracę z paryską `Kulturą`, od 1980 r. należał do NSZZ `Solidarność`, w stanie wojennym zaangażował się w działalność wydawnictw podziemnych, był aresztowany i więziony, po 1989 r. był posłem na sejm.

Senat przyjął ustawę o in vitro

źródło: RadioMaryja.pl, 2015.07.10

Senat za in-vitro

Senat za in-vitro

Głosami PO Senat przyjął ustawę o in vitro bez poprawek. Głosowało 93 senatorów. Za było – 46, przeciw – 43, wstrzymało się od głosu – 5. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Wczoraj podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia senator Bogdan Pęk (PiS) powiedział, że ustawa dot. in vitro bez poprawek “łamie fundamentalną zasadę świętości życia i sankcjonuje zabójstwo”.

ZOBACZ JAK IMIENNIE GŁOSOWALI SENATOROWIE

Wczoraj senacka Komisja Zdrowia po raz kolejny opowiedziała się za odrzuceniem ustawy w całości. Dwoje posłów Platformy Obywatelskiej zgłosiło wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Senatorowie PiS-u chcieli odrzucenia ustawy w całości. Senator Bogdan Pęk podkreślał, że rozwiązania zawarte w ustawie dot. in vitro są  nie do zaakceptowania.

– To jest wprowadzenie biotechnologii, inżynierii biologicznej, która w środowisku poza łonem kobiety produkuje człowieka, kosztem wielu innych istnień ludzkich. To jest z punktu widzenia etyki nie do zaakceptowania, z punktu widzenia wiary także i z punktu widzenia tego, co ja nazywam „człowieczeństwem” – to jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami człowieczeństwa. Człowiek nie może godzić się na zabijanie w myśl jakiegoś „większego dobra”. To już wielokrotnie występowało w cywilizacji ludzkiej i zawsze prowadziło do katastrofy – mówił senator Bogdan Pęk.

Metoda in vitro jest nie do pogodzenia z Ewangelią i nauczaniem Kościoła – podkreślił ks. bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. W wydanym oświadczeniu wyraził głębokie uznanie “wszystkim senatorom angażującym się w obronę najsłabszych istot ludzkich”.

– W punkcie wyjścia jest absolutny zakaz in vitro, bo przede wszystkim sprzeciwia się to podstawowym, uniwersalnym wartościom, godzi w godność osoby ludzkiej, prawa dziecka, prawo do środowiska naturalnego, do poczęcia, do wzrastania, do rodziców itd. Dopiero przy tej niemożności i przy ogólnej wiedzy społeczeństwa, że dany poseł, parlamentarzysta jest przeciwko in vitro może być upoważniony do tego, by na kolejnym etapie, kiedy jest niemożność wprowadzenia ustawy zakazującej in vitro, podjąć starania o to, aby wśród projektów czy prac wypracować taką zasadę i ustawę, która będzie jak najbardziej zbliżona do tej, która jest zgodna z nauką Kościoła –stwierdził ks. bp Artur Miziński.   

Rządowa ustawa pozwoli nie tylko małżeństwom, ale także osobom pozostającym we wspólnym pożyciu na stosowanie procedury sztucznego zapłodnienia.

Eksperci alarmują, że przyjęcie ustawy otworzy również furtkę do in vitro dla par homoseksualnych, a także umożliwi eugeniczną selekcję ludzkich embrionów. Z ponownym apelem do parlamentarzystów zwróciła się Konferencja Episkopatu Polski.

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że podpisze ustawę o in vitro, o ile będzie ona zgodna z konstytucją.