„Patologia transformacji” – książka Witolda Kieżuna o tym jak nas okradziono

źródło: Gandalf.com.pl

Patologia transformacji Kieżun

Patologia transformacji Kieżun

Pierwsze wydanie Patologii transformacji ze stycznia 2012 r. wzbudziło od razu duże zainteresowanie zawartym w książce opisem `negatywnej, patologicznej strony renesansu kapitalizmu w Polsce na tle światowej agresywnej gry międzynarodowego kapitału ery neoliberalizmu` – jak to określił jej autor.
Mimo że intencją prof. Witolda Kieżuna nie było napisanie `książki politycznej`, wielu tak właśnie ją odebrało. W efekcie reakcje na książkę były bardzo różne, od poparcia do całkowitego przemilczenia zawartych w niej faktów i analiz. Decydując się na wznowienie książki, wydawca postanowił uzupełnić to wydanie o rozmowę z autorem zarówno o zawartości książki, jak i reakcjach na jej ukazanie się.
Rozmówcą prof. Witolda Kieżuna jest Czesław Bielecki – autor książek, działacz opozycji demokratycznej przed 1989 r. i wydawca prasy podziemnej, ale także architekt i dr nauk technicznych, założyciel firmy architektonicznej i były poseł na sejm. Obu rozmówców łączy bogate doświadczenie życiowe, antykonformizm i uparte poszukiwanie pozytywnych odpowiedzi na ważne i aktualne pytania `w kwestiach narodowych`.
Prof. zw. dr hab. Witold Kieżun wykłada na Akademii Leona Koźmińskiego, jest członkiem International Academy of Management (USA), wykładał na wielu uczelniach zagranicznych w Europie, USA i Kanadzie, był kierownikiem projektów ONZ w Afryce, jest autorem wielu książek, w czasie II wojny światowej był oficerem Armii Krajowej i powstańcem warszawskim, odznaczonym Orderem Virtuti Militari, po wojnie był więziony w Polsce i w sowieckim gułagu na pustyni Kara-Kum.
Czesław Bielecki jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i drem nauk technicznych, jako architekt pracował i odbywał staże zawodowe we Francji, Izraelu i RFN, od 1984 r. prowadzi założoną przez siebie firmę architektoniczną `Dom i Miasto`, w 1968 r. brał udział w wydarzeniach marcowych, w 1979 r. rozpoczął współpracę z paryską `Kulturą`, od 1980 r. należał do NSZZ `Solidarność`, w stanie wojennym zaangażował się w działalność wydawnictw podziemnych, był aresztowany i więziony, po 1989 r. był posłem na sejm.