Senat przyjął ustawę o in vitro

źródło: RadioMaryja.pl, 2015.07.10

Senat za in-vitro

Senat za in-vitro

Głosami PO Senat przyjął ustawę o in vitro bez poprawek. Głosowało 93 senatorów. Za było – 46, przeciw – 43, wstrzymało się od głosu – 5. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Wczoraj podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia senator Bogdan Pęk (PiS) powiedział, że ustawa dot. in vitro bez poprawek “łamie fundamentalną zasadę świętości życia i sankcjonuje zabójstwo”.

ZOBACZ JAK IMIENNIE GŁOSOWALI SENATOROWIE

Wczoraj senacka Komisja Zdrowia po raz kolejny opowiedziała się za odrzuceniem ustawy w całości. Dwoje posłów Platformy Obywatelskiej zgłosiło wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Senatorowie PiS-u chcieli odrzucenia ustawy w całości. Senator Bogdan Pęk podkreślał, że rozwiązania zawarte w ustawie dot. in vitro są  nie do zaakceptowania.

– To jest wprowadzenie biotechnologii, inżynierii biologicznej, która w środowisku poza łonem kobiety produkuje człowieka, kosztem wielu innych istnień ludzkich. To jest z punktu widzenia etyki nie do zaakceptowania, z punktu widzenia wiary także i z punktu widzenia tego, co ja nazywam „człowieczeństwem” – to jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami człowieczeństwa. Człowiek nie może godzić się na zabijanie w myśl jakiegoś „większego dobra”. To już wielokrotnie występowało w cywilizacji ludzkiej i zawsze prowadziło do katastrofy – mówił senator Bogdan Pęk.

Metoda in vitro jest nie do pogodzenia z Ewangelią i nauczaniem Kościoła – podkreślił ks. bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. W wydanym oświadczeniu wyraził głębokie uznanie “wszystkim senatorom angażującym się w obronę najsłabszych istot ludzkich”.

– W punkcie wyjścia jest absolutny zakaz in vitro, bo przede wszystkim sprzeciwia się to podstawowym, uniwersalnym wartościom, godzi w godność osoby ludzkiej, prawa dziecka, prawo do środowiska naturalnego, do poczęcia, do wzrastania, do rodziców itd. Dopiero przy tej niemożności i przy ogólnej wiedzy społeczeństwa, że dany poseł, parlamentarzysta jest przeciwko in vitro może być upoważniony do tego, by na kolejnym etapie, kiedy jest niemożność wprowadzenia ustawy zakazującej in vitro, podjąć starania o to, aby wśród projektów czy prac wypracować taką zasadę i ustawę, która będzie jak najbardziej zbliżona do tej, która jest zgodna z nauką Kościoła –stwierdził ks. bp Artur Miziński.   

Rządowa ustawa pozwoli nie tylko małżeństwom, ale także osobom pozostającym we wspólnym pożyciu na stosowanie procedury sztucznego zapłodnienia.

Eksperci alarmują, że przyjęcie ustawy otworzy również furtkę do in vitro dla par homoseksualnych, a także umożliwi eugeniczną selekcję ludzkich embrionów. Z ponownym apelem do parlamentarzystów zwróciła się Konferencja Episkopatu Polski.

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że podpisze ustawę o in vitro, o ile będzie ona zgodna z konstytucją.