Jak zdobyć książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych? Krok po kroku

Wyrobienie książeczki sanepidu nie jest trudne, ale jest czasochłonne. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia badań laboratoryjnych przez Sanepid. Początek maja jest zatem ostatnim dzwonkiem na to, by zdecydować się na badania, jeśli książeczka sanepidu potrzebna będzie w okresie wakacyjnym. Warunki badań określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 25 poz. 191)

  1. Odnajdujemy najbliższą naszemu zamieszkaniu Państwową Inspekcję Sanitarną (np. za pomocą wyszukiwarki) i sprawdzamy godziny w jakich jest czynna – w wielu ośrodkach trzeba być rano – laboratorium czynne jest bowiem tylko do 10.00 lub 11.00.
  2. Jedziemy do Sanepidu (skierowanie nie jest wymagane) i po przedstawieniu celu wizyty (wykonanie badań na nosicielstwo w celu otrzymania książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych), otrzymujemy trzy próbówki służące do przechowania kału. Mitem jest konieczność dostarczenia ogromnej ilości materiału – wystarczy ziarnko grochu. Niektóre stacje wymagają przyniesienia kału w probówkach ze stacji. Innym jest obojętnie w jakim pojemniku (byle sterylnym) zostanie dostarczony kał – jeśli zależy nam na czasie, warto zadzwonić i się dopytać, być może na pierwszą wizytę będzie już można przynieść próbkę i jeden dzień zaoszczędzić. Pracownik stacji poinformuje o terminach oddania próbek (najczęściej trzy kolejne dni) oraz czasie oczekiwania na wyniki (od dwóch dni do tygodnia – wraz więc z czasem dostarczania próbek, cała procedura może zająć od 5 do 14 dni).
  3. Po odebraniu wyników badań (które mogą zostać albo wpisane do książeczki, albo dostarczone w formie wydruku), udajemy się do lekarza medycyny pracy
  4. Lekarz po przeprowadzeniu wywiadu może zlecić dodatkowe badania – np. RTG klatki piersiowej lub badanie krwi. Jeśli to zrobi, czas oczekiwania na książeczkę się wydłuża.
  5. Lekarz, na podstawie badania lekarskiego i wyniku badań laboratoryjnych, wydaje orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, czasowym albo trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania pracy – niestety, dwie ostatnie opcje nie pozwalają na pracę w gastronomii.
  6. W książeczce jest informacja o terminie jej ważności. Przed upływem ważności książeczki musimy ponownie odwiedzić lekarza (ale nie ma już potrzeby odwiedzania Sanepidu).

Książeczka Sanepidu a zmiana pracy
Czy przy zmianie pracy lub przerwie (np. przy pracy sezonowej) trzeba na nowo wyrabiać książeczkę sanitarno – epidemiologiczną? Na szczęście nie – właściciela książeczki obowiązują jedynie badania lekarskie.

Książeczka sanitarno – epidemiologiczna – kto za nią płaci?
Za wykonanie badań powinien zapłacić pracodawca lub zleceniodawca (na mocy art 8 pkt 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Dz. U., Nr 234, poz. 1570). W praktyce jednak, ze względu na brak konieczności skierowania na badania na nosicielstwo, pracodawcy nie chcą ponosić kosztów wyrobienia książeczki i życzą sobie, by pracownicy już ją podejmując pracę mieli. Zatem w większości przypadków, koszt książeczki musimy ponieść sami, choć nie jest to zgodne z ustawą.

Jaki jest koszt książeczki sanepidowskiej?

  • koszt samej książeczki (kupuje się ją w sklepie z drukami akcydensowymi lub w sanepidzie) – kilka złotych
  • badanie kału na nosicielstwo – 60 – 100 zł
  • badanie lekarskie – 50 – 100 zł (+ ewentualny koszt dodatkowych badań – np. RTG)

Adres w Bielsku-Białej:
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU-BIAŁEJ
UL. BRONIEWSKIEGO 21
43-300 BIELSKO-BIAŁA
TELEFON (033) 816-00-12 (centrala)
FAX (033) 812-57-63
e-mail:
psse.bielskobiala@pis.gov.pl
ppis@psse.bielsko.pl
Telefon alarmowy 504 022 816 (po 15-tej)