Formuła ruchu Zmieleni.pl

źródło: Zmieleni.pl

Akcja zmieleni.pl to przede wszystkim budowanie silnego Ruchu Obywatelskiego.

    Chcąc przeprowadzić zmianę systemu wyborczego wbrew klasie politycznej musimy zbudować silne ośrodki ruchu obywatelskiego w całym kraju. To jest nasz podstawowy cel strategiczny! Kluczem do sukcesu całej akcji są sprawne, liczne i autonomiczne struktury lokalne, w kilkuset miejscowościach w całej Polsce. Takie ośrodki mogą się tworzyć w sposób spontaniczny, ale często również powstają one na skutek inspiracji płynących z sąsiednich miejscowości. Każdy taki lokalny ośrodek ruchu obywatelskiego może działać niezależnie, stosownie do własnych realiów i możliwości, jednak na pewno warto korzystać z doświadczeń innych. Więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by w większych miastach było kilka takich grup koordynujących działania, różne grupy mogą docierać przecież różnymi kanałami do innych obszarów działań. Ramy odniesienia mamy wspólne, wiemy co trzeba zrobić by osiągnąć cel, jednak lokalne strategie mogą być dopasowane do indywidualnych możliwości. Musimy zdać sobie sprawę, że nie ma prostych, łatwych i szybkich rozwiązań, kluczem do celu są działania edukacyjno – informacyjne, praca u podstaw.

Można podejmować takie działania jak:

 • organizacja spotkań edukacyjnych na temat akcji zmieleni.pl i sprawy ordynacji wyborczej,

szczególnie ważne dla nas są środowiska studenckie

 • organizacja debat w miejscach opiniotwórczych (szkoły wyższe, szkoły średnie, siedziby stowarzyszeń)

 • lokalna zbiórka podpisów (warto spróbować zorganizować grupę wolontariuszy)

 • organizacja hapeningów, eventów (promocja akcji połączona ze zbiórką podpisów)

 • organizacja szkoleń z zakresu ordynacji

 • promocja w lokalnych mediach (kontakt z lokalnymi mediami, bardzo często są one otwarte na akcje społeczne i chętnie będą pisać o działaniach)

 • przekonanie do akcji lokalnych władz samorządowych, z reguły środowiska samorządowe są naturalnie przychylne JOW.

 • znalezienie znanych (przynajmniej lokalnie) osób, które by poparły akcję, np: choćby poprzez podpisanie listy z podpisami (wystarczy, by taka osoba dała się sfotografować, idealnie by powiedziała kilka zdań do kamery, można nawet nakręcić film telefonem komórkową i przesłać do umieszczenia na stronie)

 • animacja nowych ośrodków lokalnych (warto rozejrzeć w sąsiednich miejscowościach, może mamy tam kontakty, można tam pojechać, zorganizować spotkanie lub debatę)

 • promocja w internecie (na stronie zmieleni.pl jest opcja dodawania treści i pisania własnych artykułów o działaniach lokalnych, można również w razie potrzeby założyć swój lokalny profil zmieleni na facebooku)

 • można napisać treść maila do osób z waszej miejscowości, które poparły internetowo akcję, zostanie on rozesłany maksymalnie w 3 dni po wysłaniu jego treści

 • można na waszych lokalnych fanpagach umieszczać treść, którą będzie umieszczna  sukcesywnie na głównym profil zmieleni.pl (demotywatory, teksty merytoryczne, filmy i zdjęcia z akcji ulicznych)

Rola akcji referendalnej

    Akcja referendalna i związane z nią zbieranie podpisów są bardzo istotną częścią akcji ale należy pamiętać, że referendum nie jest celem samym w sobie. Aby zebrane podpisy miały znaczenie, potrzebna jest potem mobilizacja olbrzymiej liczby obywateli, którzy zechcą tych podpisów „bronić” z dużą determinacją. (Można o tym myśleć w ten sposób, że każdy środek lokalny w zależności od wielkości powinien „wystawić” kilka lub kilkanaście autokarów ludzi.) A to bez silnych struktur ruchu obywatelskiego nie będzie możliwe. Dlatego traktujmy zbieranie podpisów przede wszystkim jako okazję do edukowania i uświadamiania obywateli oraz do budowania właśnie w swoich miejscowościach silnych ośrodków ruchu JOW.

Rola centrali i koordynatora ogólnopolskiego akcji

    Ruch obywatelski na rzecz JOW zmieleni.pl nie posiada i nie będzie posiadał żadnych struktur formalnych. Dlatego też nie może być mowy o jakimś „centralnym zarządzaniu” akcją. Zresztą bez olbrzymich środków finansowych takie zarządzanie centralne nie jest po prostu możliwe. Tak jak była mowa wcześniej, kluczem do sukcesu są silne i autonomiczne ośrodki lokalne i to od ich sprawności zależy powodzenie akcji. Jednak są pewne obszary, które naturalnie wymagają koordynacji ogólnopolskiej.

Dlatego rolą centrali i koordynatora ogólnopolskiego jest:

 • opracowanie projektów graficznych i materiałów promocyjnych

 • centralne (minimalizacja kosztów przy większej ilości) drukowanie materiałów promocyjnych – w tym broszury, ulotki, koszulki, naklejki itd

 • rozsyłanie tych materiałów do ośrodków lokalnych (możemy ustalić termin wysyłki wydrukowanych materiałów w ciągu 3 dni od “zamówienia”)

 • ustalanie harmonogramu spotkań z Pawłem Kukizem (w przyszłym roku planowana jest druga trasa Pawła)

 • w przypadku szkoleń, pomoc w organizacji i zebranie szkoleniowców, ekspertów

 • w przypadku debat/spotkań/prelekcji w razie potrzeby pomoc w zebraniu prelegentów

 • zbieranie środków finansowych w oparciu o Stowarzyszenie na rzecz JOW

 • promocja akcji (np. spoty z Pawłem Kukizem)

 • prowadzenie strony www.zmieleni.pl,

 • prowadzenie fanpage`a zmieleni.pl na facebooku

 • organizacja webinarów (konferencji on-line)

 • prowadzenie blogów internetowych na portalach blogerskich

 • w miarę możliwości aktywizacja kolejnych ośrodków lokalnych

 • wysyłanie mailingów do osób popierających akcję, budowanie bazy mailngowej

 • pomoc w organizacja lokalnych spotkań roboczych koordynatorów np: wojewódzkich

 • spotkania konsultacyjne online z koordynatorami

 • akademia JOW (spotkania online z ekspertami)

Finanse

    Bez środków finansowych nie jest możliwe przeprowadzenie tak dużej zmiany, o którą walczymy. Dlatego pieniądze są ważnym elementem całej akcji. Wpływające darowizny wykorzystywane są na wsparcie działań ogólnopolskich, przede wszystkim druk materiałów, ulotek, broszur plakatów, przygotowanie koszulek, organizacja szkoleń, spotkań itp. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, a nawet właściwym jest, żeby zbierać środki finansowe na własne lokalne działania. Można to robić oczywiście na własną rękę, ale również przez rachunek bankowy – wystarczy tylko wcześniej poinformować o tym koordynatora ogólnopolskiego akcji. Np. jeśli ośrodek w Suwałkach chce zbierać fundusze na lokalną akcję promocyjną, to informuje o tym koordynatora ogólnopolskiego akcji, ze wszelkie wpłaty z dopiskiem „zmieleni – promocja Suwałki” są przeznaczone właśnie na ten cel i to ośrodek w Suwałkach będzie decydował o ich wydawaniu.

Internet

    Działania w Internecie siłą rzeczy są w dużej mierze działaniami centralnymi. Jednak ośrodki lokalne Ruchu Obywatelskiego mogą oczywiście wykorzystywać stronę zmieleni.pl, nasz kanał na facebooku oraz nasze mailingi do promocji swoich działań podejmowanych lokalnie. Wystarczy znowu poinformować o tym centralę (adresy mailowe są podane na stronie internetowej)- odpowiednie informacje zostaną umieszczone na stronie www, na facebooku oraz rozesłane mailem do osób zapisanych na listę mailingową z danej miejscowości.

Edukacja

    Działania edukacyjne są bardzo istotne dla powodzenia całej akcji. Nie możemy liczyć na aktywny udział dużej liczby obywateli, jeśli nie będą świadomi, o co toczy się gra. W szczególności należy najpierw zacząć od siebie i zainwestowania trochę czasu na samokształcenie się w tematyce systemów wyborczych. Jest to szczególnie ważne również dla tego, ze sami będziemy w miarę rozwoju akcji co raz częściej wygłaszać różnego rodzaju prelekcje, wykłady, brać udział w debatach czy udzielać wywiadów i pisać artykuły w mediach.

Proponujemy zorganizowanie szkolenia weekendowego – warsztatów dla osób zainteresowanych akcją np: studentów. To może być dobry sposób na organizację wolontariuszy, działających w ramach lokalnej grupy. Ponadto od stycznia rusza Internetowa Akademia JOW i JOW Hyde Park będziemy organizować webinary i konferencje online z ekspertami. Każdy będzie mógł zadać pytanie i rozwiać swoje wątpliwości. Spotkania będą organizowane raz w tygodniu. Zaraz po Nowym Roku na stronie zmieleni.pl pojawi się kalendarz z tematami i terminami spotkań.

Strategia

    W budowaniu oddolnego Ruchu Obywatelskiego, możemy założyć pewne ogólne zasady, ramy. I te mamy określone. Wiemy, że każdy ośrodek powinien w końcu być w stanie zmobilizować odpowiednio dużą liczbę ludzi. Natomiast szczegółowe strategie działań powinny być kreślone dla ośrodków lokalnych. Przykładowo inna będzie strategia dla Trójmiasta a inna dla Długołęki czy Stalowej Woli. Nawet w miastach podobnej wielkości różni koordynatorzy mają różne możliwości działania, różne pola kontaktów. Dlatego strategia działań powinna uwzględniać te wszystkie uwarunkowania lokalne. Oczywiście, jak pisaliśmy wcześniej, zawsze warto czerpać z doświadczeń innych.

Paweł Kukiz, Wojciech Kaźmierczak, Patryk Hałaczkiewicz